My 3D WP Tag Cloud

Monthly Archives: augustus 2015

Wat gebeurt er als ik een rekening te laat betaal?

Natuurlijk vinden wij, dat u altijd uw rekeningen dient te betalen (tenzij u het niet met de rekening eens bent, dus deze “betwist”).
Als u echter, door omstandigheden, te laat betaalt, heeft u als consument toch nog rechten.
Deze rechten*  beschermen u, sinds 2012 tegen te hoge en/of onterechte incassokosten.

Als u een rekening, om welke reden dan ook, niet op tijd betaalt en de op de rekening vermelde betalingstermijn is verstreken, dan krijgt u na verloop van tijd een betalingsherinnering (aanmaning).
Deze herinnering/aanmaning wordt de ’14-dagen-herinneringsbrief’ genoemd, omdat uw leverancier (de schuldeiser), het recht heeft om binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief betaling van de rekening te eisen. Deze brief is verplicht als u (de schuldenaar) een consument is.
Zolang u geen herinnering/aanmaning heeft ontvangen, gaat ook de 14 dagen termijn nog niet in.

Incassokosten
Pas na het verstrijken van de termijn van 14 dagen mag de schuldeiser incassokosten eisen.
Incassokosten die voor het verstrijken van deze termijn in rekening gebracht worden, hoeft u dus niet te betalen. U mag binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning, gewoon de rekening voldoen, en als daar incassokosten bij staan, mag u deze zelf in mindering brengen.

Het minimumbedrag aan incassokosten die in rekening mogen worden gebracht bedragen tegenwoordig 40 euro. Dit bedrag wordt hoger, naarmate het bedrag op de rekening ook hoger is.

Als u het wel eens bent met de rekening, dan kunt u deze het beste binnen de normale betalingstermijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de 1e herinneringsbrief/aanmaning betalen. Dit omdat anders de kosten snel voor u oplopen, en deze worden, mocht het tot een rechtszaak komen, en u in het ongelijk gesteld wordt, door een rechter niet verlaagd.
Bovendien blijft dan uw relatie met uw leverancier ook beter.

* Wet Incassokosten
Om consumenten hiertegen te beschermen, is in 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden (ook wel: ). Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om, de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten. Van deze wet mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Heb ik recht op een aangepast contract als ik veel overwerk?

Zeker in drukke periodes kan het gebeuren, dat u veel meer uren werkt dan in uw contract staat. Als dit niet om een duidelijk van tevoren afgesproken periode gaat (bijvoorbeeld omdat een collega met zwangerschapverlof is) heeft u wellicht recht op een nieuwe (meer uren) arbeidsovereenkomst.Waarom moet ik hier werk van maken?

Maakt u hier geen werk van dan mist u mogelijk een groot stuk van uw loon tijdens ziekte, bij ontslag en daarnaast heeft u een lagere opbouw van vakantie.

Heeft u in de afgelopen 13 weken steeds meer uren gewerkt dan in uw contract staat, dan ontstaat een zogeheten rechtsvermoeden dat u een arbeidsomvang heeft gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 13 weken. Uw werkgever dient u dus voor dat gemiddelde aantal uur in te roosteren en door te betalen. Ook als er geen werk voor u is!

Laat uw werkgever dit schriftelijk weten en vraag of hij uw arbeidsovereenkomst aanpast naar de nieuwe situatie.

Laat uw werkgever zelf ook schriftelijk (per brief of e-mail) weten dat u beschikbaar bent om de extra uren te blijven werken. Mocht hij geen gehoor geven aan je verzoek, neem dan contact op met ons.

 

De juridische term voor dit heet ‘een rechtsvermoeden’.  Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij (niet u) dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. (Hij kan van tevoren duidelijk hebben aangegeven dat de extra uren die je maakt maar voor een bepaalde periode zijn. Bijvoorbeeld omdat één van je collega’s met zwangerschapsverlof is.)

Let op !! Mocht u parttime werken en niet meer uren willen of kunnen werken, dan vraagt u natuurlijk niet om een contract aanpassing, want uw werkgever kan u dan natuurlijk ook verplichten om de nieuwe contracturen te werken. Zelfs als u dat minder goed uitkomt. Bijvoorbeeld omdat u ook uw kinderen nog thuis heeft, voor iemand moet zorgen of omdat u door een iets hoger inkomen bepaalde toeslagen misloopt.

Werkt elke advocaat op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtshulp) ?

Of een advocaat op basis van toevoeging werkt, mag hij zelf bepalen. Niet iedere advocaat of hulpverlener werkt op basis van toevoeging.
Dus bespreek dat eerst met uw advocaat. Veel advocaten bieden u een gratis telefonisch adviesgesprek of een gratis adviesgesprek op hun kantoor aan.
Tijdens dit gesprek kunt u aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor een toevoeging. De advocaat of adviseur zal beoordelen of u met uw vraag/probleem bij het juiste kantoor bent. Er zijn verschillende onderdelen in het recht (bv consumentenrecht, erfrecht, arbeidsrecht etc.) het kan best zo zijn, dat de advocaat of adviseur die u heeft uitgezocht, te weinig kennis heeft op een bepaald rechtsgebied. Een eerlijke advocaat zal u dat dan ook laten weten, en u desnoods doorverwijzen naar een collega of zelfs een ander kantoor.
Ook kan het zijn dat uw advocaat tijdens dat gesprek tot de conclusie komt, dat u zo weinig of zelfs geen kans maakt om ’te winnen’, dat deze u zal afraden om verder te gaan met juridische stappen. Deze zouden u onnodig op extra kosten jagen. Het is niet leuk om dat te horen te krijgen, maar u kunt er vanuit gaan, dat de advocaat u eerlijk adviseert, wat in uw belang het beste is.