My 3D WP Tag Cloud

Garantie – Conformiteitbeginsel

“Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten.”

In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijze kan worden verlangd.

Stel dat een product, bijvoorbeeld een wasmachine, een gebruiksduurverwachting heeft van 10 jaar en na 7 jaar doet zich een gebrek voor, dan is de verkoper hierop volgens ons recht alsnog aan te spreken. Dit laatste is geregeld in artikel 17 van Boek 7 BW. Dat zegt dat degene die iets verkoopt (een artikel of een dienst) de plicht heeft een goed product te leveren.

Dit is het zogenaamde conformiteitbeginsel. Dit houdt in dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die u als consument redelijkerwijze mag hebben. Zo mag u verwachten dat een wasmachine niet binnen drie jaar versleten lagers heeft of dat een accu van een laptop binnen 6 maanden al niet meer oplaadt.

De klant heeft dus ook rechten na (buiten) de garantietermijn. Maar; dit betekent niet dat het altijd volledig kosteloos moet. Ook de klant zal een deel van de kosten redelijkerwijs moeten dragen, per slot van rekening heeft het apparaat een tijd goed gefunctioneerd.