My 3D WP Tag Cloud

Heb ik recht op een aangepast contract als ik veel overwerk?

Zeker in drukke periodes kan het gebeuren, dat u veel meer uren werkt dan in uw contract staat. Als dit niet om een duidelijk van tevoren afgesproken periode gaat (bijvoorbeeld omdat een collega met zwangerschapverlof is) heeft u wellicht recht op een nieuwe (meer uren) arbeidsovereenkomst.Waarom moet ik hier werk van maken?

Maakt u hier geen werk van dan mist u mogelijk een groot stuk van uw loon tijdens ziekte, bij ontslag en daarnaast heeft u een lagere opbouw van vakantie.

Heeft u in de afgelopen 13 weken steeds meer uren gewerkt dan in uw contract staat, dan ontstaat een zogeheten rechtsvermoeden dat u een arbeidsomvang heeft gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 13 weken. Uw werkgever dient u dus voor dat gemiddelde aantal uur in te roosteren en door te betalen. Ook als er geen werk voor u is!

Laat uw werkgever dit schriftelijk weten en vraag of hij uw arbeidsovereenkomst aanpast naar de nieuwe situatie.

Laat uw werkgever zelf ook schriftelijk (per brief of e-mail) weten dat u beschikbaar bent om de extra uren te blijven werken. Mocht hij geen gehoor geven aan je verzoek, neem dan contact op met ons.

 

De juridische term voor dit heet ‘een rechtsvermoeden’.  Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij (niet u) dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. (Hij kan van tevoren duidelijk hebben aangegeven dat de extra uren die je maakt maar voor een bepaalde periode zijn. Bijvoorbeeld omdat één van je collega’s met zwangerschapsverlof is.)

Let op !! Mocht u parttime werken en niet meer uren willen of kunnen werken, dan vraagt u natuurlijk niet om een contract aanpassing, want uw werkgever kan u dan natuurlijk ook verplichten om de nieuwe contracturen te werken. Zelfs als u dat minder goed uitkomt. Bijvoorbeeld omdat u ook uw kinderen nog thuis heeft, voor iemand moet zorgen of omdat u door een iets hoger inkomen bepaalde toeslagen misloopt.