My 3D WP Tag Cloud

Jurist, Advocaat of Mediator

Wij kunnen ons voorstellen dat het verwarrend kan zijn, al die benamingen van dienstverleners die u op uw pad treft om uw recht te krijgen.
Wij zullen proberen u eenvoudig uit te leggen ‘wie nu wat is’ en ‘wie nu wat doet’.

De Jurist
Een jurist is iemand die zich bezighoudt met juridische zaken of recht. De belangrijkste reden om iemand jurist te kunnen noemen is zijn bezigheden, niet zijn opleiding.

Een jurist kan u in principe met alle zaken helpen die binnen zijn aandachtsgebied in het recht vallen. Hij kan u over alle juridische zaken advies geven en mag in vrijwel alle zaken procederen.

De belangrijkste uitzondering daarop zijn zaken boven de 25.000 euro, daarbij mag enkel een jurist die ook advocaat is procederen.
(Behalve bij arbeidsrechtszaken, daar mag een jurist die geen advocaat is wel altijd in optreden.)

Het voordeel van de jurist die geen advocaat is, is dat hij meestal een stuk goedkoper is dan de advocaat.
Het nadeel van de jurist die geen advocaat is, is dat  u voor zaken boven de 25.000 euro niet bij hem terecht kunt. (tenzij het om arbeidsrecht gaat)

De Meester in de Rechten
Een meester in de rechten is iemand die een juridische opleiding op universitair niveau heeft voltooid. Een meester in de rechten heeft dus een doctoraalexamen behaald in deze studie of heeft, voor de wat jongere generatie, een master in het recht (en mag zich dan tevens LL.M. noemen). Wanneer iemand zijn doctoraal examen nog niet succesvol heeft afgerond, mag hij zich weliswaar wel al jurist noemen, maar mag hij zich nooit meester in de rechten noemen.

De Avocaat
Een advocaat is niet alleen een meester in de rechten (dus: inclusief juridische opleiding op universitair niveau) maar houdt zich ook daadwerkelijk bezig met het recht. (en is dus tevens jurist)
Enkel advocaten mogen zich advocaat noemen.

De Mediator

Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om een juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen zoals een rechter.

Een mediator zal proberen om in een of een aantal vertrouwelijke gesprekken u en de tegenpartij te stimuleren zelf met een oplossing van het conflict te komen. Dit lijkt misschien wat zweverig, maar de praktijk wijst uit dat mediation bij een groot aantal juridische geschillen een snelle en zeer effectieve wijze kan zijn om een conflict op te lossen.
Mediation kan alleen op basis van vrijwilligheid van beide partijen plaatsvinden!
Alle medewerkers van ImatiX zullen, ongeacht hun titel, uitsluitend op vrijwillige basis optreden als juristen. Op het moment dat wij van mening zijn, dat uw belangen beter in handen zijn bij een advocaat of met mediation, zullen wij u dat dan ook eerlijk laten weten. Dit doen wij, om zo de stap voor u naar bijstand in uw recht zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Het kan het zijn dat het verstandig is om een jurist mee te vragen, naar een gesprek dat u moet gaan voeren. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen en mogen de juristen van Imatix dit doen.
Zij mogen u dan wel om een onkostenvergoeding vragen. (op basis van werkelijk gemaakte kosten, dus er wordt geen winst gemaakt!) Bij onkosten moet u denken aan slechts enkele euro’s  bijvoorbeeld voor gemaakte reiskosten, telefoonkosten of kantoormateriaal als een ordner. Er wordt NOOIT tijd in rekening gebracht. U betaalt dus ook geen uurtarief.