My 3D WP Tag Cloud

fabrieksgarantie

Recht op Garantie

Er zijn verschillende vormen van garantie waar u als consument aanspraak op kunt maken als er sprake is van een ondeugdelijk product. Als u een vraag heeft over garantie vindt u hier alle hulp en informatie. Mocht u er niet uitkomen, raadpleeg dan kosteloos een van onze teamleden.

Als consument heeft recht op een deugdelijk product. In de praktijk betekent dat u het product voor een bepaalde periode op een normale manier moet kunnen gebruiken. Wat u precies van een product mag verwachten, hangt onder andere af van het merk, de prijs en de eventuele mededelingen van de verkoper.

Garantie binnen zes maanden

Mocht het product binnen zes maanden na aankoop gebreken vertonen of stuk gaan, dan wordt, volgens de wet, verondersteld dat het gebrek al aanwezig bij de aanschaf van het product.
Dit wordt wanprestatie van de verkoper genoemd. Dit betekent dat het herstel of vervanging van het product voor rekening van de verkoper komt.
Bijvoorbeeld, als uw mobiele telefoon het binnen 6 maanden het begeeft en uw verkoper zegt dat u er onzorgvuldig mee bent omgesprongen, hij dit zal moeten bewijzen.
Anders heeft u gewoon recht op volledig herstel, een vervangende telefoon of uw geld terug.

Gaat het product na zes maanden stuk, dan moet u aan kunnen tonen dat er sprake is van een ondeugdelijk product. Dat komt erop neer, dat u moet aantonen het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Reparatie of vervanging

Als blijkt dat u een ondeugdelijk product heeft ontvangen van uw leverancier, heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging. Als de reparatie goedkoper is dan vervanging, dan mag de verkoper voor reparatie kiezen. De verkoper mag u nooit doorverwijzen naar de fabrikant, hij moet het probleem zelf oplossen. Als blijkt dat reparatie of vervanging niet mogelijk is, dan kunt de koopovereenkomst ontbinden en zal de verkoper u het aankoopbedrag terug moeten betalen. Indien u het artikel al langer gebruikt heeft, voordat het kapot ging, zal een redelijk deel van het aankoopbedrag terug betaald moeten worden. Bijvoorbeeld als een wasmachine na drie jaar gebruik, zodanig kapot is, dat hij niet meer gerepareerd kan worden is het redelijk dat u 40 tot 50 procent van het aankoopbedrag terug krijgt. Want van een wasmachine mag u verwachten dat deze zeker een jaar of vijf meegaat (bij een duurder merk als bv Miele, zelf tot zeker 10 jaar, dus dan zou u 60 boy 70% terug moeten krijgen.

Fabrieks- of verkopersgarantie

Sommige bedrijven zeggen dat u maar één jaar garantie heeft (of iets langer) en  bieden dan  extra fabrieks- of verkopersgarantie aan. Dit is een aanvulling op het wettelijke recht op garantie. Vaak houdt deze garantie alleen maar in, dat de verkoper voor een bepaalde periode garandeert dat het product geen mankementen vertoont. Is een standaard garantieperiode echter afgelopen, dan heeft u nog steeds recht op reparatie of vervanging van het product, als u mocht verwachten dat het product langer dan de geboden garantieperiode zou meegaan.

Het heeft dus (bijna nooit) geen zin om extra garantie bij een apparaat te kopen, want dat recht op garantie had u al. Dat is wettelijk zo geregeld.
De verkoper krijgt hiervoor een dikke bonus, en u koopt iets, waar u toch al recht op had !!